Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

(Zobacz aktualizację z dnia 28.12.2015)
W trosce o ustrój Rzeczypospolitej i normalne funkcjonowanie państwa realizującego ideał demokratycznego państwa prawa, my – Komitet Obrony Demokracji – proponujemy obywatelski projekt ustawy o zmianie przepisów ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Ma on za zadanie zażegnać konflikt, jaki zaistniał obecnie w Parlamencie i uchronić ustrój Rzeczypospolitej Polskiej, którego gwarantem jest między innymi Trybunał Konstytucyjny. Przeprowadzone w ostatnim czasie zmiany w przepisach ustrojowych i proceduralnych Trybunału stanowią poważne zagrożenie dla jego niezależności i niezawisłości jego sędziów, a w konsekwencji dla prawidłowego funkcjonowania tego organu kluczowego dla realizacji w naszym państwie zasady demokratycznego państwa prawa, trójpodziału władzy, a także ochrony wolności i praw człowieka. Apelujemy o to, by partie polityczne reprezentowane w Sejmie wysłuchały głosu obywateli i pochyliły się nad składanym przez nas projektem.

Projekt, który przedkładamy obywatelom do podpisu, realizuje ostatnie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i dąży do pogodzenia rozwiązań postulowanych przez wszystkie partie obecne w parlamencie.

Nasz projekt wprowadza m.in.: zasadę głosowania zwykłą większością głosów w Zgromadzeniu Ogólnym, przy zachowaniu kworum wynoszącego 10 sędziów. Co więcej, projekt doprecyzuje procedury wyboru Prezesa i Wiceprezesa Trybunału, którzy będą cieszyć się podwójną legitymacją – pochodzącą od Prezydenta i sędziów Trybunału. Projekt wprowadza również zasadę sześcioletniej kadencji Prezesa i Wiceprezesa Trybunału.

Najważniejszą zmianą, którą wprowadza projekt jest zracjonalizowanie procedury wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Po pierwsze, krąg podmiotów mogących zgłaszać kandydatów poszerzono o Prezydenta Rzeczypospolitej, Krajową Radę Sądownictwa oraz Zgromadzenia Ogólne sędziów Sądu Najwyższego Naczelnego Sądu Administracyjnego, co umożliwi Sejmowi wybór sędziego spośród kandydatów o najwyższych kompetencjach. Przewidziano, że Sejm podejmował będzie decyzję w sprawie wyboru większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, co wymusi szeroki konsensus polityczny. Sędzia będzie składał przysięgę przed Marszałkiem Sejmu na tym samym posiedzeniu Sejmu, na którym został na to stanowisko wybrany. Projekt przewiduje również powierzenie sędziemu dalszego pełnienia obowiązków – tj. do czasu wybrania następcy sędziego przez Sejm, co uchroni Trybunał przed paraliżem w razie przedłużającego się sporu politycznego o wybór sędziów. Ostatnią zmianą postulowaną w projekcie jest zachowanie składów Trybunału, które umożliwią sprawne wypełnianie obowiązków orzeczniczych

Przedstawiając nasz projekt, jednocześnie apelujemy do Pana Prezydenta, który składał przysięgę na dochowanie wierności przepisom Konstytucji, aby przyjętą wczoraj ustawę, która budzi istotne wątpliwości konstytucyjne, przed jej podpisaniem, skierował w całości do Trybunału Konstytucyjnego celem zbadania konstytucyjności.

W przypadku, gdyby Prezydent podpisał przyjętą wczoraj przez Sejm ustawę, my – obywatele skupieni wokół Komitetu Obrony Demokracji – dostosujemy projekt dziś prezentowany do obowiązującego stanu prawnego.


Aktualizacja (28.12.2015 r.)

Co zakłada nasza ustawa?

 • Powrót do pierwotnej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
  z czerwca 2015 roku, z następującymi zmianami:
 • Wybór sędziów Trybunału będzie dokonywany większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
  • Zwiększy się krąg podmiotów, które mogą zgłaszać kandydatów: Prezydent Rzeczypospolitej, Krajowa Rada Sądownictwa, Zgromadzenia Ogólne sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 • Powierzy się dalsze sprawowanie obowiązków sędziemu Trybunału, którego kadencja upłynęła – aby uniknąć paraliżu Trybunału w przypadku, gdy Sejm nie jest w stanie podjąć decyzji o wyborze.
 • Wprowadza się kadencyjność Prezesa i Wiceprezesa Trybunału (6 lat).
 • Sędzia będzie składał ślubowanie przed Marszałkiem Sejmu na tym samym posiedzeniu, na którym sędzia został wybrany.
 • Utrzymanie – jak dotychczas – składów orzekających i zwykłej większości głosów w orzekaniu:
  • Pełny Skład: 15 sędziów, przy kworum 9 sędziów
  • Skład Pięcioosobowy (dla większości spraw)
  • Skład Trzyosobowy
 • Zgromadzenie Ogólne sędziów będzie podejmowało decyzje bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej 10 sędziów TK (decyzje dotyczące wewnętrznych spraw Trybunału).
 • Usuwa się utrudnienia proceduralne wprowadzone przez ostatnie ustawy nowelizujące: terminy 3 i 6 miesięcy od zawiadomienia o rozprawie, w których nie można przeprowadzić rozprawy i konieczność wyznaczania rozpraw w kolejności wpływu wniosków.

Celem projektu jest przywrócenie stanu prawnego, który pozwoli na normalnie działanie Trybunału Konstytucyjnego. Projekt uwzględnia postulaty leżące u podstaw ostatnich zmian dokonanych w ustawie przez Sejm oraz inne postulaty, zgłaszane w trakcie debaty publicznej. Chcemy jednak je zrealizować tylko w takim stopniu, na jaki zezwalają zasady demokratycznego państwa prawa. Proponowane przez nas zmiany nie doprowadzą zatem do paraliżu orzeczniczego Trybunału, ani do naruszenia jego niezależności proceduralnej, niezależności ustrojowej i niezawisłości jego sędziów. W tym sensie, przedstawione przez nas rozwiązania są rozwiązaniami kompromisowymi.


Pobierz projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w formacie PDF.

Dodaj komentarz

269 komentarzy do "Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym"

Powiadom o
avatar

Sortuj wg:   najnowszy | najstarszy | oceniany
Paweł
Paweł
3 lat 6 miesięcy temu

Brawo!

Anna
Anna
3 lat 6 miesięcy temu

Kworum sędziów Trybunału nie może być liczbą parzystą !!!
5 głosów za i 5 głosów przeciw i co ????

Jacek
Jacek
3 lat 6 miesięcy temu

Kochana Pani. W projekcie jest powiedziane 2/3 sędziów CZYLI 10 a nie z dziesięciu

Basia
Basia
3 lat 6 miesięcy temu

Pani Anna ma rację. W projekcie jest 10 sędziów, a głosowanie ma się odbywać zwykłą większością głosów, czyli wyrok zapadać ma nawet jeśli tylko mamy różnicę 1 głosu. W przypadku 5/5 dojdzie do paraliżu TK i nie będzie mógł zapaść wyrok.

Andrzej
Andrzej
3 lat 6 miesięcy temu

Można dodać zdanie”W przypadku równego podziału głosów decyduje zdanie przewodniczacego składu orzekającego”.

Mirek
Mirek
3 lat 6 miesięcy temu

W projekcie jest: „10 sędziów TK (decyzje dotyczące wewnętrznych spraw Trybunału)” i mowa jest tu o Zgromadzeniu Ogólnym, nie zaś o Składach Orzekających…
Wszystko jest ok. Pani Annie pomieszały się różne akapity dotyczące różnych/odmiennych spraw.

Jarek
Jarek
3 lat 6 miesięcy temu

Proszę sprawdzić w jaki sposób odbywa się głosowanie pełnego skladu!
Wtedy unikniemy tak kompromitujących wypowiedzi!

Sceptyk
Sceptyk
3 lat 6 miesięcy temu

A jak liczba sędziów będzie nieparzysta i jeden wstrzyma się od głosu?

Beata
Beata
3 lat 6 miesięcy temu

POPIERAM, Będę zbierać podpisy jak tylko pojawi się wzór karty. Pokażmy, że można odświeżyć Ustawę o Trybunale Konstytucyjnym umacniając go, a nie niszcząc i paraliżować.

Anna
Anna
3 lat 6 miesięcy temu

Popieram działania KOD ale najwyraźniej ktoś chce Was ośmieszyć. Kto Wam doradził liczbę 10 sędziów jako tzw. kworum ?

Piotrek
Piotrek
3 lat 6 miesięcy temu

Anno, przeczytaj proszę jak skonstruowane jest głosowanie w pełnym składzie. Podpowiem: wymagana jest większość wszystkich sędziów, tzn. niezależnie od liczby sędziów w pełnym składzie (nie ważne czy będzie ich 10, czy 15), wymagane jest 8 (osiem) głosów. Nie wiem do końca, czy ma to sens, ale w sumie większość ogółu powinno zapewnić wystarczająco legitymizację podjętej decyzji.

Beata
Beata
3 lat 6 miesięcy temu

POPIERAM, będę zbierać podpisy jak tylko pojawi się odpowiedni formularz.

Bogusław
Bogusław
3 lat 6 miesięcy temu

Brawo o tym właśnie myślałem. Gdzie będą zbierane podpisy?

Beata
Beata
3 lat 6 miesięcy temu

Tam gdzie pójdziesz Bogusławie z kartą do zbierania podpisów :) Powinien być jakiś centralny punkt w Szczecinie, ale musimy liczyć na siebie samych, inaczej się nie da. Jeśli nie możesz sam zbierać, radzę powiadomić kogoś z regionu, żeby ktoś przyszedł na podany adres po podpis.

Beata
Beata
3 lat 6 miesięcy temu

Przydałaby się mapa kto w której części Szczecina będzie grasował. Ja najchętniej na Pogodnie, na Jasnych Błoniach i przy Manhattanie.

Ryszard
Ryszard
3 lat 6 miesięcy temu

Bicie piany i nic więcej. Sejm i prezydent już pokazali gdzie mają społeczeństwo.
Rozbawiło mnie to, co przeczytałem. KOD nie jest w stanie nic zatem skutecznego zdziałać.
Trzeba zorganizować ogromne ogólnopolskie protesty społeczne z żądaniem podania się do dymisji z urzędu prezydenta.
Prezydent, który łamie Konstytucję nie może sprawować tego urzędu.
Jeżeli nie doprowadzimy do dymisji z urzędu prezydenta, to nic się nie zmieni.

Beata
Beata
3 lat 6 miesięcy temu

Cierpliwości, może się zdarzyć pod koniec stycznia, że Sąd Najwyższy orzeknie, że wybory parlamentarne odbyły się z naruszeniem prawa wyborczego, unieważni je i będą musiały być rozpisane. Ma podstawy. Jeśli nie – chyba trzeba będzie też o referendum powalczyć..A póki co – róbmy swoje. Jest nas ponad 50 tysięcy i prosze, niech tak zostanie, ok?

krzysiek
krzysiek
3 lat 6 miesięcy temu

Jeśli SN stwierdzi wybory za nieważne, Duda jako prezydent będzie musiał wyrazić zgodę na przedwczesne wybory a wszyscy wiemy, że tego nie zrobi. Wówczas będziemy mieli więcej mocnych argumentów na ulicy a i może zwolennicy pisiorów przejdą na właściwą stronę. Niestety, ale wielu ludzi kompletnie nie rozumie zamieszania wokół TK, nie maja pojęcia jak to jest ważne, brak edukacji powoduje, że nie są w stanie dostrzec zagrożenia jakim jest samowolka Kaczyńskiego. Bo póki mają pracę i dom, mają to w nosie. Niestety :(

Jadwiga
Jadwiga
3 lat 6 miesięcy temu

tak właśnie jest dla niektórych Trybunał Konstytucyjny czy Demokracja to tylko nic albo niewiele znaczące słowa bo póki jest jedzenie i praca to jest dobrze zgadzam się całkowicie z P.Krzysikiem

Małgorzata
Małgorzata
3 lat 6 miesięcy temu

popieram Was w całej rozciągłości, mam jedno pytanie czy mogę się dowiedzieć czy działacie też na Mazurach? Konkretnie chodzi mi np o Węgorzewo gdzie pracuję

Anna
Anna
3 lat 6 miesięcy temu

Dołącz do dyskusji Proszę wejść w zakładkę Kontakt i tam znajdziesz koordynatorów w poszczególnych województwach .Pozdrawiam

Adam
Adam
3 lat 6 miesięcy temu

Nie czas jest teraz na majstrowanie przy ustawie o TK. To jest temat zastępczy, który przykrywa fakt, że Andrzej Duda nie wykonuje swoich obowiązków. Skoro nie wykonuje, to trzeba go zwolnić z pracy, tak jakby to zrobiono z każdym z Nas. Podobnie pracy swej nie wykonują posłowie i ich też trzeba zwolnić, a nie płacić i czekać ile jeszcze zaszkodzą. Pan Kijowski ze swoimi zabiegami zmienia się w hamulcowego procesu demokratycznego. Założył KOD ale nie jest właścicielem ludzi, którzy przychodzili na manifestacje. Należy zbierać podpisy ale pod referendum o podwójne nowe wybory!

Adam
Adam
3 lat 6 miesięcy temu
Poszukalem treści Deklaracji Niepodległości uchwalonej przez Stany Ameryki w 1776 r. i znalazłem w niej wskazówki dla nas, Polaków : ..Uważamy następujące prawdy za oczywiste: że wszyscy ludzie są równymi, że Stwórca obdarzył ich pewnymi nienaruszalnymi prawami, że w skład tych praw wchodzi życie, wolność i swoboda ubiegania się o szczęście, że celem zabezpieczenia tych praw wyłonione zostały wśród ludzi rządy, których sprawiedliwa władza wywodzi się ze zgody rządzonych, że jeżeli kiedykolwiek jakakolwiek forma rządu uniemożliwiałaby osiągnięcie tych celów, to jest prawo ludzi do zmiany lub obalić i powołać nowy rząd , którego podwalinami będą takie zasady i taka organizacja… Czytaj więcej »
Adam
Adam
3 lat 6 miesięcy temu

Powinniśmy to zrobić zgodnie z prawem zanim nam odbiorą taką możliwość.

jewas
jewas
3 lat 6 miesięcy temu
Spokojnie, trzeba działać zgodnie z obowiązującym prawem. AKSAMITNĄ HYBRYDOWĄ rewolucję już przeprowadza PIS interpretując po SWOJEMU KONSTYTUCJĘ. W podobny sposób z KORANEM postąpili DŻIHADYŚCI, co w efekcie dało im /w ich mniemaniu/ MORALNE PRAWO do ZAMACHÓW TERRORYSTYCZNYCH. Nie tędy droga. W referendum można odwołać SOŁTYSA, WÓJTA I PREZYDENTA miasta. Prezydenta RP już nie. Sejmu RP też nie. Trzeba PISowskie rządy po prostu przetrzymać, pozostawiając pisanie ewentualnie poprawianie nowej KONSTYTUCJI Konstytucjonalistom po wygraniu wyborów do Sejmu w 2019r. Inaczej to STRATA CZASU i ENERGII i o to właśnie chodzi PISowi /zająć KODowców JAŁOWYMI CZYNNOŚCIAMI by w tym czasie PIS z determinacją… Czytaj więcej »
Adam
Adam
3 lat 6 miesięcy temu
Polacy „przetrzymują” od ponad dwudziestu lat. Cała koncepcja „przetrzymania” jest produktem propagandy klasy politycznej, której frakcje zmieniają się u władzy ale reprezentują zawsze jeden i ten sam pogląd: trzeba ograniczać możliwości wpływu Obywateli na wydarzenia w kraju i przekonywać ich, że są głupsi od klasy politycznej i niezdolni do samorządności. Fachowo nazywa się to merytokracją i wyraża m.in. w przekonaniu, że Konstytucję mogą pisać tylko Konstytucjonaliści, a w ławach parlamentarnych i rządowych zasiadać tylko profesjonalni politycy. W przeciwnym wypadku durna „czerń” ze wsi czy z Kościoła zmieni kraj w potworka i będziemy zgubieni! To nie jest prawda, prawo bardzo skutecznie… Czytaj więcej »
michał
michał
3 lat 6 miesięcy temu

Ale po co nowe wybory? Jak ktoś wcześniej napisał, zwolenników KOD-u jest 50 tyś. Natomiast zwolenników obecnej władzy 6 milionów. Zatem mamy dekorację. Gdyby proporcje były odwrotne, wówczas byłaby dyktatura. Co za tym idzie, jak najbardziej proponować obywatelskie projekty ustaw, ale nie zmieniać władze. Na to przyjdzie czas za 4 lata. Referendum również mija się z celem, ponieważ nie jest obligatoryjne dla parlamentu – tak stanowi konstytucja.

Adam
Adam
3 lat 6 miesięcy temu
Zwolenników PiS jest w Polsce 2-5%. Głosowało na nich zaledwie kilkanaście procent uprawnionych Obywateli, w większości ludzi rozczarowanych rządami PO, którzy dali się oszukać kaczystom i nie spodziewali, że oni natychmiast wejdą w buty PO i zamiast iść zaczną tupać i deptać. Wielu zwolenników PiS jest przerażonych działaniami Kaczyńskiego, a Kościół, który – nie zapomnijmy nigdy tego – otwarcie poparł go w wyborach, teraz się od niego odsuwa. Największym sojusznikiem PiS jest bierność i konformizm wyborców klasy średniej, którzy osiągnęli życiową stabilizację i boją się np. utraty pracy oraz wątpliwa determinacja niektórych liderów, którzy kręcą polityczne lody i szukają appeasmentu… Czytaj więcej »
Janina
Janina
3 lat 6 miesięcy temu

Może i KODowców jest 50 000 ale ludzi myślących podobnie jest kilkanascie milionów ,nawet tych którzy nie głosowali

Benia
Benia
3 lat 6 miesięcy temu

Jakie miliony Kto tak mówi ci co wami manipulują zaczniecie w końcu myśleć po co ten KOD .posłuchajcie Maksa kolanko on wyjaśnia wiele .

Małgorzata
Małgorzata
3 lat 6 miesięcy temu

i to właśnie jest problem demokracji, za mało ludzi chodzi na wybory!!!!!! teraz powinni się wstydzić, bo nie ważne na kogo się głosuje, ale ważne , przynajmniej dla mnie zawsze było i jest nadal , że nie chcę aby ktoś za mnie decydował, mogę to zrobić źle , ale jestem odpowiedzialna za swoje postępowanie. Od razu chcę napisać,że PIS to nie moja ” bajka”.

Małgorzata
Małgorzata
3 lat 6 miesięcy temu

rzeczywiście ,że zarówno prezydent jak i parlamentarzyści bardziej szkodzą niż działają na korzyść, ale uważam,że należy się dobrze i spokojnie zastanowić co należy zrobić ( nie tak jak działa aktualnie PIS) i działać mimo wszystko wspólnie i mądrze, bo jak mówi przysłowie ” co nagle to po diable”

Krzysztof
Krzysztof
3 lat 6 miesięcy temu

Ja proponuję doprowadzić do upadku PIS-u i PO, bo inaczej ta walka będzie trwała wiecznie. Zastanawiam się też jak zmobilizować emerytów, o których się nic nie mówi, a jest to spora grupa ludzi.
Sam jestem emerytem i bardzo trudno jest mnie wytłumaczyć innym moim rówieśnikom, że powinni zacząć walczyć też o swoje prawa.

Adam
Adam
3 lat 6 miesięcy temu
Panie Krzysztofie w Polsce emeryci to jest bardzo szczególna grupa. Mówi się im, że całe życie pracowali i im się należy emerytura na jaką zapracowali, a dostają często emeryturę poniżej tych zarobków, które mieli. I wtedy im się mówi: to dlatego, że młodzi nie zapracowali. Dostrzega Pan zmianę narracji? Najpierw obietnica, a potem szukanie kozła ofiarnego. Prawda jest taka, że klasa polityczna szastała pieniędzmi, które Pan płacił na swoją emeryturę, bo myśleli, że deficyt pokryją zarobkami wyżu, a potem stwierdzili, że w sumie można posłać wyż demograficzny na śmieciówki, bo emeryci i tak nie mają siły by walczyć i upomnieć… Czytaj więcej »
Maciek
Maciek
3 lat 6 miesięcy temu

Jak najbardziej zgadzam się z Panem Ryszardem. Oni w tak jawny i bezprecedensowy sposób gwałcą standardy prawa, demokracji i dobrego obyczaju, że jak na serio nie zabierzemy się za ruch społeczny w celu zmiany władzy, to nic innego ich nie powstrzyma. Projekt ustawy rozsądny, jednakże nigdzie nie zostanie wzięty pod uwagę. Projekt ten może się przydać , ale dopiero wtedy gdy doprowadzimy do zmiany władzy. Jest to nieuchronne!!!!!. Jak na razie jesteśmy dobrych kilka kroków za pędzącą degradacją państwa.

Andrzej
Andrzej
3 lat 6 miesięcy temu

Nie można biernie czekać na wprowadzenie dyktatury.W czasach komuny społeczeństwo też w końcu poszło po rozum do głowy(no, może na początku nie całe społeczeństwo) i wysłało całą tą zgraję na śmietnik historii..Nie zapominajmy tej le3kcji i zróbmy to jeszcze raz z kaczorystami.

Adam
Adam
3 lat 6 miesięcy temu

Kocham, kiedy ludzie jadący po „komunie” mówią o „śmietniku historii”. Trockim wam się odbija Towarzyszu!

Marko Polo
Marko Polo
3 lat 6 miesięcy temu

Ryszard.
Ja bym poszedł dalej a może raczej bliżej , czemu skoro tak wielu prawników twierdzi ,że Duda nie przestrzega konstytucji , czyli Ustawy nadrzędnej , wynika z tego ,że łamie prawo , albo jak kto woli postępuje nie etycznie jako prawnik , to czemu naczelna rada adwokacka nie wystąpi o pozbawienie go prawa wykonywania zawodu adwokata , tu chyba immunitet prezydencki go nie chroni , a skoro gro autorytetów prawniczych twierdzi ,że łamie prawo to na co czekają .No chyba ,że są to tylko jak zwykle interpretacje prawne

Michał
Michał
3 lat 6 miesięcy temu

Tylko zbierzcie podpisy. Czy podległość TK PO i wypasionej została odpowiednio uwypuklona?

Beata
Beata
3 lat 6 miesięcy temu

ADMINIE – PROSZĘ O INTERWENCJĘ – TROLL SIĘ DO NAS ZAPLĄTAŁ

Maciek
Maciek
3 lat 6 miesięcy temu

Trzeba mieć choć troszkę wiedzy i własnego pomyślunku, a dopiero później wypisywać w necie. Proszę o konkretne dowody tej tezy. Jeśli nie , proszę zamilknąć.

Zdzisław
Zdzisław
3 lat 6 miesięcy temu

Popieram i deklaruję zaangażowanie w zbieranie podpisów!

Krystyna
Krystyna
3 lat 6 miesięcy temu

A kwestia kolejności rozpatrywania spraw przez TK? Chodzi o możliwość zablokowania tej instytucji, jeśli będzie musiała rozpatrywać, kierując się kolejnością wpływania, a nie ważnością i skomplikowaniem.

Monika
Monika
3 lat 6 miesięcy temu
art. 44 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Orzekanie w pełnym składzie wymaga udziału co najmniej 2/3 ogólnej liczby sędziów Trybunału.”; O ile dobrze rozumiem pełen skład =10 sędziów. Jak w takiej sytuacji wydać orzeczenie jeśli 5 jest za i 5 przeciw ? Skład powinien być nieparzysty. 5) w art. 17 po ust. 2 dodaje się ust. 3-8 w brzmieniu: „3. Sędzia Trybunału po upływie okresu kadencji pełni swoje obowiązki do czasu przystąpienia do obowiązków przez swojego następcę.” To moim zdaniem otwiera pole do manipulacji. Sędzia pomimo tego, że wygaśnie mu kadencja będzie pełnił obowiązki dalej bo a) sejm nie będzie… Czytaj więcej »
Mirek
Mirek
3 lat 6 miesięcy temu

Co do orzekania:
W projekcie jest:
składów orzekających i zwykłej większości głosów w orzekaniu: •Pełny Skład: 15 sędziów, przy kworum 9 sędziów
•Skład Pięcioosobowy (dla większości spraw)
•Skład Trzyosobowy”
Całkiem inaczej niż sugerujesz, i nie ma 5 na 5
Co do następnego punktu:
1- jeżeli sejm nie będzie potrafił/nie będzie chciał wybrać następcy sędziego, któremu kadencja dobiegła końca, to mimo to trybunał pozostanie sprawny
2- to nie prezydent, według projektu ma zaprzysięgać nowo wybranego sędziego, a Marszałek Sejmu i to na tym samym posiedzeniu, na którym wybrano nowego sędziego
Projekt właśnie wyklucza manipulacje

Kasia
Kasia
3 lat 6 miesięcy temu

Świetny pomysł! Nie będziemy kojarzyć się tylko manifestacjami. To skutecznie pokaże naszą ilość KODowiczów i zdanie narodu. Bardzo prosimy o zamieszczenie formularza do zbieranie podpisów. Zróbcie to dziś. W święta rodziny zbierają się rodziny liczniej niż zwykle. Jest to okazja by skuteczniej zebrać podpisy.

Joanna
Joanna
3 lat 6 miesięcy temu

Popieram i podziwiam!

Krzysztof
Krzysztof
3 lat 6 miesięcy temu

Doskonale, że taki projekt możemy przedstawić. Mam zastrzeżenie do określania kadencji prezesa Trybunału, można bowiem jedynie ustalić maksymalny okres sprawowania tego urzędu- ale po co. Jeśli bowiem prezesem zostanie wybrany sędzia TK na rok przed upływem kadencji sędziego, faktycznie zostaje wybrany na rok. Wątpliwe jest, by Trybunał wybrał na prezesa niedoświadczonego sędziego, któremu pozostało jeszcze 8- 9 lat kadencji.

Beata
Beata
3 lat 6 miesięcy temu

Proszę o info gdzie mogę złożyć podpis pod inicjatywą?

Beata
Beata
3 lat 6 miesięcy temu

Niebawem powinien być opublikowany formularz do zbierania podpisów, można go będzie wydrukować i nie tylko swój podpis zamieścić :) Może będzie też jakiś centralny punkt w Szczecinie, może w kilku miejscach będą punkty stacjonarne, ale raczej trzeba się rozglądać za zmarzniętymi oznakowanymi zaKODowanymi zbieraczami po ulicach.

pyosalpinx
pyosalpinx
3 lat 6 miesięcy temu

…jasne jak slonce, tym bardziej przeraza fakt, 19% spoleczenstwa tego nie rozumie, palajac rzadza zemsty na PO, co nota bene jest tylko zaslona dymna.
Zaprzepaszczamy 25lat demokracji.

Maciek
Maciek
3 lat 6 miesięcy temu

Niestety nie tyczy się to tylko 19% społeczeństwa. Znam ludzi , którzy nie głosowali na PiS , a wysuwają kontrargument dotyczący ustawy z czerwca, gdzie podobno wtedy rozpoczęto niszczenie TK. Przeraża mnie ta tendencja. Ciekawe tez jest to, że mówią jakoby nie byli zwolennikami PiS. Szkoda tylko, że to tak ładnie wpisuje się w PiS- owską retorykę. Ręce opadają.

robert
robert
3 lat 6 miesięcy temu
tak 25 lat demokracji zaciekle bronionej przez PO poniżej: 1. Obywatelski projekt ustawy o Referendum w sprawie Lasów Państwowych Podpisany przez 2 miliony 500 tysięcy osób Odrzucony w pierwszym czytaniu 2. Obywatelski projekt ustawy o Referendum dot. wieku emerytalnego Podpisany przez 1 milion 500 tysięcy osób Odrzucony w pierwszym czytaniu 3. Obywatelski projekt ustawy o Referendum edukacyjnym „Ratuj maluchy” Podpisany przez ponad 900 tys. osób Odrzucony w pierwszym czytaniu drugie podejście: Obywatelski projekt ustawy ws. sześciolatków w szkołach Trzy projekty podpisane łącznie przez 1 milion 600 tys. osób Odrzucony w pierwszym czytaniu 4. Obywatelski projekt ustawy ws. aborcji Podpisany przez… Czytaj więcej »
Marek
Marek
3 lat 5 miesięcy temu
KOD to nie PO, .N czy inne partie. KOD jest ruchem obywatelskim. Nie wycieraj sobie politycznej gęby na forum KOD tymi referendami. Nie życzę sobie tego, bo w przypadku niektórych inicjatyw sam zbierałem podpisy. I jako członek KOD nie życzę sobie też, by wiązać mnie z PO. Jeśli sprawy referendum są dla Ciebie ważne, to czy popierałeś Demokracje Bezpośrednią i Pawła Tanajno w wyborach 2015? Jeśli nie, to twoja wypowiedź jest zwykłą obłudą, typowym politycznym jazgotem obliczonym wyłącznie na prowadzenie pyskówki. Po zebraniu podpisów przez KOD w sprawie ustawy TK będziemy zresztą mogli się przekonać, czy PiS postąpi inaczej niż… Czytaj więcej »
Bogdan Miś
Bogdan Miś
3 lat 6 miesięcy temu

Popieram

Stefaqn
Stefaqn
3 lat 6 miesięcy temu

Dobrze byłoby, gdyby osoby zbierające podpisy miały ze sobą pełny tekjst obowiązującej ustawy, żeby było wiadomo, które artykuły pozostają bez zmian i jak brzmią poszczególne artykuły przed oczekiwaną zmianą. Bo co wnikliwsi sygnatariusze mogą tego zażądać

Beata
Beata
3 lat 6 miesięcy temu

Dobry pomysł. Ja lubię tak pracować, że kopiuję tekst ustawy do Worda, a potem dopisuję w danym miejscu – innym kolorem, czy podkreślone, proponowane zmiany, tak żeby mieć razem i tekst obowiązujący i postulowany z komentarzem dlaczego potrzebna jest zmiana. Jak zrobię to powieszę w zakładce PLIKI na Facebooku, bo tu nie widzę opcji pobierania plików. Ale jeszcze nie wiem który tekst trzeba uznać za obowiązujący. Dotychczasowy, czy ten nowy bez vacatio legis ..Poczekajmy na podpisanie – lub nie – przez Prezydenta i ew. opublikowanie.

Piotr
Piotr
3 lat 6 miesięcy temu

DOSKONAŁY POMYSŁ !!!!!

Ada Nowak
Ada Nowak
3 lat 6 miesięcy temu

Popieram !

Arkadiusz
Arkadiusz
3 lat 6 miesięcy temu

POPIERAM
jak można się podpisać?

Krystian
Krystian
3 lat 6 miesięcy temu

Moim zdaniem winniśmy przywrócić przepisy, które skreślili posłowie w nowelizacji ustawy. Najważniejszy z nich to art. 16, czyli o niezawisłości sędziów TK oraz że odpowiadają przed Konstytucją RP. Powinniśmy też skreślić wszystkie przepisy, które wprowadzone zostały wczoraj nowelizacją.

Karol
Karol
3 lat 6 miesięcy temu

Całym sercem popieram!

Anna
Anna
3 lat 6 miesięcy temu

formularz poproszę

Tomasz KRK
Tomasz KRK
3 lat 6 miesięcy temu
Problem jest dużo głębszy i poważniejszy. Obecnie obowiązujące prawo pokazało, że może dojść do dramatycznego zapętlenia i całkowitej bezkarności klasy politycznej. Wyboru sędziów TK w ogóle nie powinni dokonywać politycy (sejm) i to ucięłoby jakiekolwiek spekulacje dotyczące polityczności sędziego. Niech wyboru do TK dokonuje środowisko sędziowskie. Sędzia nie powinien składać przysięgi przed żadnym politykiem – w tym prezydentem, nawet symbolicznie. Kolejną szczytem absurdu systemowego jest fakt, że polityka można postawić przed trybunałem stanu, który zasadniczo składa się z polityków. Jak to zrobić, kiedy polityk jest z tej samej „gliny”. Każdy polityk, który łamie jakiekolwiek prawo powinien stanąć przed odpowiednim sądem… Czytaj więcej »
Maciek
Maciek
3 lat 6 miesięcy temu

Dokładnie tak. Tym bardziej musimy dążyć do referendum i do zmian w prawie aby wzmocnić instrumenty demokratycznego państwa. Aby wyjąc polityków spod ochrony i spowodować pełne poczucie odpowiedzialności i nieuchronności kary wśród nich.

Zdzisław
Zdzisław
3 lat 6 miesięcy temu

W pełni popieram, znakomite myśli

Helena
Helena
3 lat 6 miesięcy temu

Popieram pana Tomasza, że wyboru sędziów TK nie powinni wybierać politycy(sejm). Wybory które wygrał PiS to wybór kilkunastu procent polaków. W sondażach widać, że elektorat jest cały czas taki sam. Na 1000 ankietowanych jest 30% moherowych beretów i dziadów w czapkach i w rękach trzymających krzyże, a tacy są złośliwi i mściwi. Proponuję, żeby w wyborach brali udział osoby do określonego wieku.

Fai Play
Fai Play
3 lat 6 miesięcy temu

zamiast demokracji dyskryminacja

Adam
Adam
3 lat 6 miesięcy temu
Ta babcia w berecie i z krzyżem w ręku to moja teściowa. Jest bardzo dobrą kochającą babcią i wspaniałą osobą. To prawda, że potrafi się zacietrzewić na tle takim czy innym. To dlatego, że w peockiej „demokracji” nie było szacunku dla niej, dla jej osiągnieć, dla jej dokonań i dla jej wartości. Nie jest jej łatwo żyć, bo peocja stworzyła kraj nie dla ludzi: nie dla starych, nie dla młodych, nie dla rodzin, nie dla katolików i nie dla ateistów. PiS ją okłamał, że wszystko zmieni, a robi to samo co PO i trudno się z tym jej pogodzić. A… Czytaj więcej »
Małgorzata
Małgorzata
3 lat 6 miesięcy temu

to prawda,ale każdy parlamentarzysta , Prezydent i członek rządu podlega immunitetowi co oznacza, że jest bezkarny, a tak być nie powinno, każdy o ile popełnił przestępstwo, lub niedopełnił obowiązków powinie4n podlegać karze.

Adam
Adam
3 lat 6 miesięcy temu
Na to jest remedium: nazywa się demokracja bezpośrednia. Wyobraź sobie demokrację, gdzie poseł Kaczyński jest odwołany ze stanowiska przez swój okrąg wyborczy za rasistowskie i faszystowskie wypowiedzi i postawiony przed sądem. Wyobraź sobie demokrację, gdzie każda ustawa, która godzi w jakąś mniejszość jest odrzucana przez większość obywateli. Wyobraź sobie demokrację gdzie obywatele przygotowują ustawy, a przyjmuje je ogół społeczeństwa, a nie grupka chciwych władzy i pieniędzy intrygantów, którzy sięgnęli po władzę na fali ściemy. Wyobraź sobie demokrację gdzie nieprzestrzegający prawa prezydent zostaje zdjęty z urzędu i postawiony przed Trybunał Stanu bez ingerencji Sejmu i Senatu. Wyobraź sobie demokrację gdzie Parlament,… Czytaj więcej »
stefan
stefan
3 lat 6 miesięcy temu

Nareszcie promień nadziei na działania zgodne z Konstytucją RP.
Dziękuję za przywrócenie wiary w dobrą, prawą Polskę.

tommm
tommm
3 lat 6 miesięcy temu

gdzie można znaleźć treść projektu ?????

Tomek
Tomek
3 lat 6 miesięcy temu

Proszę, wrzućcie jak najszybciej wzór karty do zbierania podpisów.

Maria
Maria
3 lat 6 miesięcy temu

W pełni popieram, nie ma już innej możliwości wpłynięcia na rząd i znalezienia konsensusu, obawiam sie jednak, że będzie to droga przez mękę i nie będzie uwieńczona sukcesem.
Co do uwag merytorycznych, myślę, że trzeba Jeszce mocno popracować nad tym obywatelskim projektem, doprecyzowac, poprawić.
Jak tylko będziecie mieli konto na ktore możnaby wpłacić jakieś pieniądze, żeby Was wesprzeć to prosze je podać, wielu obywateli chce choć w ten drobny sposób okazać wsparcie walce o demokracje,
Mary

Beata
Beata
3 lat 6 miesięcy temu

To dobry pomysł, ale przypuszczam, że KOD jeszcze nie ma swojego konta bankowego, bo jeszcze chyba nie zakończyła się rejestracja. Jeśli się mylę – TEŻ PROSZĘ O PODANIE NUMERU KONTA.

Ela
Ela
3 lat 6 miesięcy temu

Super pomysł, całą rodziną jesteśmy za!!!

Stanczyk
Stanczyk
3 lat 6 miesięcy temu

No właśnie, dlaczego proponuje się liczbę parzystą?

gh
gh
3 lat 6 miesięcy temu

Popieram, Ale liczbe sedziow trzeba moze zmienic np.11

Marzenna
Marzenna
3 lat 6 miesięcy temu

Kworum sędziów Trybunału nie może być liczbą parzystą !
5 głosów za i 5 głosów przeciw i jakie rozstrzygnięcie ?

Ryszard
Ryszard
3 lat 6 miesięcy temu

Sejma ma 460 posłów, 230 za i 230 przeciw i co? Senat ma 100 senatorów, 50 za, 50 przeciw i co? Nie jest niczym nowym w demokracji, że wynik głosowania może być remisowy, orzeczenie nie zapada. I dobrze, skoro jest tak nieprzekonywujące.

Amari
Amari
3 lat 6 miesięcy temu

Remisowe głosowanie w Sejmie lub Senacie oczywiście jest teoretycznie możliwy ale mało prawdopodobny. Poza tym nie są to organy władzy sądowniczej. Nie bardzo potrafię wyobrazić sobie orzeczenie sądu, gdzie połowa składu twierdziłaby „winny” a druga połowa „niewinny”.

Ryszard
Ryszard
3 lat 6 miesięcy temu

„12 gniewnych ludzi” klasyka filmu. A gdyby ława przysięgłych zatrzymała się na 6 do 6-u?
Poza tym parlkament podejmuje decyzje w większości wypadków zwykłą większością, więc równie dobrze może być np. 200 za 200 przeciw i 60 wstrzymujących. Statystycznie bardziej prawdopodobne jest, że więcej będzie za albo przeciw, ale ustaw (także o TK) nie pisze się pod statystykę.
No i skoro trudno sobie wyobrazić, to tym bardziej nie ma problemu z parzystym quorum.

Amari
Amari
3 lat 6 miesięcy temu

O ile dobrze pamiętam klasykę filmu, to ława przysięgłych była trzymana w zamknięciu o chlebie i wodzie 😉 do czasu wydania jednogłośnego wyroku, nie było więc możliwości zatrzymania się na wyniku 6:6.
Moim zdaniem parzysty skład orzekający w naszym (nie amerykańskim) systemie sądowniczym, mógłby prowadzić do pozostawiania spraw bez orzeczenia

Magda
Magda
3 lat 6 miesięcy temu

Chcemy, żeby nas było widać. Chcemy pokazywać, że się nie zgadzamy. Musimy wychodzić na ulice. Piszmy wspólnie skargi do instytucji unijnych. Pod nimi zbierajmy podpisy. Proponowanie nowej ustawy nie ma sensu, bo prowadzi do mnożenia bytów. Pokazuje, że pomysłodawcy zmian (PiS) mają rację twierdząc, że zmiany ustawy o TK są potrzebne.

Tomek
Tomek
3 lat 6 miesięcy temu

Cały cyrk wokół TK właśnie pokazuje, że zmiany są jak najbardziej potrzebne, tyle że zamiany te powinny być zgodne z duchem i literą ustawy nadrzędnej czyli Konstytucji.

Beata
Beata
3 lat 6 miesięcy temu

Z kategorii „musimy” to przede wszystkim, stając się członkiem jakiejś organizacji trzeba robić, co Zarząd przygotował. Można swoją konkretną inicjatywę dokładnie sformułowaną Zarządowi zawsze zgłosić, ale nie tak, że każdy sobie swoją rzepkę skrobie na osobności. To nie ma sensu – w jedności siła, cokolwiek robimy.

Danuta
Danuta
3 lat 6 miesięcy temu

Zgadzam się z Magdą i jej uzasadnieniem. Poza tym, by wspierać TK warto zapoznać się z pierwotną wersją przekazaną 2 lata temu Prezydentowi Komorowskiemu. Wersja opracowana przez najlepszych konstytucjonalistów, a że najlepsze usprawniające punkty przepadły w Komisjach Sejmowych to już wina posłów, a zbierają za to sędziowie TK.

Paweł
Paweł
3 lat 6 miesięcy temu

Zgadzam się z Magdą i Danutą. Krytykujemy słusznie rządzących za nocne harce prawne. Wyciągając nagle z cylindra kodowy projekt ustawy przyzwalamy na niedemokratyczny sposób procedowania. Nie czuję się traktowany podmiotowo gdy mam złożyć podpis pod projektem, którym inicjatorzy mnie zaskakują. Protesty, debaty, happenningi, obywatelskie nieposłuszeństwo ok ale akcyjne stanowienie prawa to nie jest dobry pomysł. Zmarnowana energia.

Mira
Mira
3 lat 6 miesięcy temu

Popieram. Czy mozna zlozyc podpis przez internet?

Beata
Beata
3 lat 6 miesięcy temu

Nie można, Musi być oryginalny podpis. Inne dane w formularzu (imię i nazwisko, adres – miejscowość i ulica, bez numeru domu/mieszkania i PESEL) może pod dyktando zapisywać osoba zbierająca podpisy, ale sam podpis musi złożyć dana osoba, i nie ma podpisywania się żona za męża itp.
W przeciwnym razie podpis i głos będzie nieważny.

Mira
Mira
3 lat 6 miesięcy temu

Popieram. Jak mozna zlozyc podpis internetowo?

Włodek
Włodek
3 lat 6 miesięcy temu

…”Przyszłość Polski zależy od was i musi od was zależeć. To jest nasza Ojczyzna – to jest nasze „być” i nasze „mieć”. I nic nie może pozbawić nas prawa, ażeby przyszłość tego naszego „być” i „mieć” zależała od nas.” … Jan Paweł 2

wojciech
wojciech
3 lat 6 miesięcy temu

Bardzo cenna inicjatywa, czy jednak nie pochopna? Projekt, który jest poddawany pod publiczną ocenę powinien być dobrze przemyślany. Poza tym może byłoby uczciwiej zaznaczyć kto konkretnie jest autorem, jacy eksperci konsultowali? Bo chyba nikt o imieniu i nazwisku KOD nie istnieje? Myślę, że na zbieranie podpisów i na składanie samej inicjatywy ustawodawczej powinien przyjść czas po niezbyt długich, ale jednak poważnych konsultacjach

Waldemar
Waldemar
3 lat 6 miesięcy temu

W przypadku, gdyby Prezydent podpisał przyjętą wczoraj przez Sejm ustawę, my – obywatele skupieni wokół Komitetu Obrony Demokracji – dostosujemy projekt dziś prezentowany do obowiązującego stanu prawnego. Dostosujemy????.Co to ma być? Do czego, jak po co . Czyżbyśmy już pękli. Ja też mogę zbierać podpisy ale nie pod projektem dostosowanym tylko naszym OBYWATELSKIM

Przem
Przem
3 lat 6 miesięcy temu

Chodzi o to, że obecny projekt jest poprawką, nie ustawą napisaną od nowa, dlatego odwołuje się do obecnie obowiązującej, a nie tej smażonej właśnie w Sejmie. Jeśli prezydent ją podpisze, będzie trzeba wprowadzić punkty odwołujące np. wymóg procedowania w kolejności zgłoszeń (absurd), minimum 7-osobowego składu i pełny 13-osobowy (zamierzony paraliż), lub 2/3 głosów do uzyskania konkluzji (czyli 4:1 w przypadku 5-osobowego składu).

Iza
Iza
3 lat 6 miesięcy temu

Uważam że najlepszym rozwiązaniem byłaby taka naprawdę duża manifestacja w Warszawie ale tak zorganizowana aby był to dzień wolny np niedziela lub święto:) i aby było to rozgłoszone rozreklamowane w mediach w internecie z mocnym hasłem broniącym wolności praw człowieka i Konstytucji z dużym wyprzedzeniem wówczas może PiS przejrzałby na oczy że mają problem może masa ludzi dałaby im do myślenia o ile ich to w ogóle interesuje bo oglądając ostatnie wydarzenia odnoszę dziwne wrażenie że z nikim spoza swojego ugrupowania się nie liczą

Marcin
Marcin
3 lat 6 miesięcy temu

Bezwzględnie konieczna jest masowa demonstracja wyrażająca stanowczy sprzeciw łącznie z żądaniem zwołania nowych wyborów inaczej tego co się dzieje obecnie nie da się zatrzymać mamy bowiem do czynienia z totalną pogardą i ignorancja i trzeba jasno zdać sobie z tego sprawę

Beata
Beata
3 lat 6 miesięcy temu

Sądzę, że możemy zbierać podpisy podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – Jurek Owsiak już się opowiedział po tej samej stronie co my. Ale dobrze by było WYSTĄPIĆ O FORMALNĄ ZGODĘ J.O. żeby akcja była krystalicznie legalna. ZARZĄDZIE KOD – CO WY NA TO?

Jedi
Jedi
3 lat 6 miesięcy temu
Wg mnie nie powinniśmy mieszać WOSP z KOD – powód jest prosty WOSP jest ponad wszystkimi podziałami. Opieranie się KOD o WOSP może spowodować odwrócenie się od nich umiarkowanej części PIS elektoratu, a chyba nikt by tego nie chciał? Wiem, że fajnie byłoby mieć „takie” plecy”, ale jeśli mogę prosić – zostawmy WOSP dla WOSP (poza polityką – wiem, że Trwam i inne tego typu i tak mieszają JO z błotem, ale oni się sami bronią od 24 lat), a KOD i tak sobie da radę. Zawsze zdążymy poprosić ich o pomoc jeśli będzie absolutnie konieczna. To nie jest jeszcze… Czytaj więcej »
Wacław
Wacław
3 lat 6 miesięcy temu

Myślę , że jednak jest strach przed masowymi protestami .Objawia się to w formie ; prezydent podpisał ,klamka zapadła , teraz wreszcie będzie spokój . Dlatego różnego rodzaju i treści formy nacisku , winne być i działać jak bolący odcisk pod stopą władzy .To naród będzie chciał być sumieniem władzy .

Poszi
Poszi
3 lat 6 miesięcy temu
Jestem gorącym sympatykiem KOD, byłem na obydwu demonstracjach, ale ten projekt to nie jest dobry pomysł. Jeśli dyktat większości to 2 wilki i owca decydujące, co jeść na obiad, to taka próba kompromisu to inicjatywa owcy do wilków, żeby zjadły tylko jedna nogę i obiecały nie ruszać więcej. Ten projekt to wzięcie pomysłu PiS na demontaż TK i wyrzucenie z niego najbardziej chorych fragmentów, ale zostawienie „na zasadzie kompromisu” kilku niewiele mniej szkodliwych. Mam nadzieję, że to jest tylko zabieg PRowy, żeby zebrać w krótkim czasie dużo podpisów i potem dać ten projekt zmielić rządzącej większości, ale nawet jeśli, to… Czytaj więcej »
Przem
Przem
3 lat 6 miesięcy temu

1. Gorąco popieram zgłaszanie kandydatur przez środowiska sędziowskie – TK jest częścią trzeciej władzy, jego politycyzacja powinna być minimalna.

2. Połowa z 10 sędziów to 5, czyli w tej sytuacji łatwo o pata 5/5. Lepszym rozwiązaniem jest liczba nieparzysta (stąd 9 w obecnej ustawie).

3. Należy zwrócić uwagę, że Sejm nie ma mocnej motywacji do wybierania organu który go będzie kontrolował. Brakuje zatem rozwiązania które zabezpieczałoby ciągłość TK w przypadku braku wyboru sędziego przez sejm, lub jego zaprzysiężenia. Np. zapis o automatycznym przedłużeniu kadencji poprzednika do tego czasu.

Przem
Przem
3 lat 6 miesięcy temu

ad 3. Mój błąd – odpowiedni zapis jest w art. 17 ust 3.

Michał
Michał
3 lat 6 miesięcy temu

pomysł byłby dobry, gdyby kierownictwo PISu nie miało określonego celu do zrealizowania czyli świadomego dążenia do przejęcia całkowitej władzy. Zmiany Konstytucji RP i ogłoszenia naczelnika państwa. Dlatego należy dążyć do zebrania podpisów pod referendum o ogłoszeniu nowych wyborów. Jest to jedyny sposób na uniknięcie rozlewu krwi. Należy także apelować o rozsądek do Kościoła Katolickiego, który poprzez milczenie staje się stroną w sprawie.

wojciech
wojciech
3 lat 6 miesięcy temu

Tak, popieram. Należy zwrócić się z apelem o opamiętanie i powstrzymanie szaleństwa do kościoła i w Polsce i w Rzymie.

Beata
Beata
3 lat 6 miesięcy temu
Intencje pisu były mi znane od samego początku. Przez ułamek sekundy nie przeszło mi przez myśl, że będą to rządy spokojne i zrównoważone, nie z nimi! Ale to co się teraz wyprawia przechodzi moje najśmielsze oczekiwania. PiS musiał wygrać, żeby się skompromitował raz na zawsze i odszedł w niebyt. Żeby nie mogli zwalić na koalicję,na opozycję, na prezydenta – mają to wszystko, ale zapomniałam o TK! Na początku się śmiałam „a nie mówiłam”, później czułam się zażenowana, dalej zła i oburzona, dziś jestem wściekła! Jeśli słyszę w mediach, że ludzie dadzą sobie spokój, że się przyzwyczają do sytuacji, że nie… Czytaj więcej »
Fair play
Fair play
3 lat 6 miesięcy temu

ludzie tzw demokracji – zrozumcie, że niektórzy 8 lat czekali na te zmiany ale nie obalali tamtego rządu bo odbyły się demokratyczne wybory – dlaczego nie potraficie teraz uszanować wyniku demokratycznych wyborów ??

Jan
Jan
3 lat 6 miesięcy temu

Ludziu tzw. Fair play – a skąd czerpiesz wiedzę o tym, że nie chcemy uszanować wyniku wyborów? Nie chcemy obalać rządów a jedynie wymagamy poszanowania prawa. Tylko tyle i aż tyle!
I bądź fair play – to obecna opcja polityczna nie uznawała przez lata wyników wyborów, to jej prominentni przedstawicie nawoływali do obalenia legalnie wybranej władzy, na międzynarodowym forum domagali się swojej pokrętnie rozumianej „sprawiedliwości”.
Pamięć masz tak krótką czy sodówa uderzyła do głowy?

Fai Play
Fai Play
3 lat 6 miesięcy temu

tak więc ostatecznie mamy w TK 9 sędziów z nominacji PO i 5 z nominacji PiS – czy to byłoby bardziej zgodne z konstytucją i sprawiedliwe gdyby wszyscy byli z nominacji PO ? TK został tak skonstruowany aby zabezpieczać układ pookrągłostołowy. Czy znana jest Państwu przegłosowana ustawa w czasie rządów pis 2005-07 dot. sieci handlowych i mająca dać większe uprawnienia samorządom-ustawę uchwalono ,ale TK ją zawetował jako sprzeczną z konstytucją-podobnie postąpił z ustawą lustracyjną i uwolnieniem zawodów prawniczych-więc komu służył ten TK ?

Janusz
Janusz
3 lat 6 miesięcy temu

Przecież nie chodzi o podważanie wyniku wyborów tylko o przestrzeganie konstytucji.

Fair Play
Fair Play
3 lat 6 miesięcy temu

KOD jest cenny jako inicjatywa obywatelska jednak czy na pewno wszystkim Państwu poszukującym sprawiedliwości znane są wydarzenia z 1992 roku kiedy to nocą, zaraz po ujawnieniu istnienia przez p. Macierewicza tzw. list agentów, podstępnie zlikwidowano rząd p. Olszewskiego jako marionetkę wstawiając na premiera p. Pawlaka. Opisywane wydarzenia można zobaczyć w internecie w filmie dokumentalnym „Nocna zmiana”. Nie oczekuję, że wszyscy musimy się ze sobą zgadzać ale materiał ten skłania do wielu przemyśleń nt obecnego „porządku” prawnego. Tak samo zresztą jak i film „Układ zamknięty”, który kilka lat temu przemknął przez nasze kina..

Wacław
Wacław
3 lat 6 miesięcy temu

Chodzi o to , żeby na tej łące tysiąca kwiatów ,którą teraz rządzicie , nie kopać rowów , nie stawiać pomników i krzyży , nie wyrywać kwiatów .Zostanie dla innych co nadejdą potem .

Maciek
Maciek
3 lat 6 miesięcy temu

To bardzo proste. Odpowiedź tkwi w zrozumieniu tego o czym piszemy.Nie negujemy demokratycznego wyboru, tylko styl sprawowania władzy, który niszczy państwo, poprzez łamanie praw i fundamentów demokracji. Jeśli to jest jasne to zapraszam do KOD, po to aby spotkać normalnych ludzi, niepodszytych chęcią zemsty i nienawiścią.

Maciek
Maciek
3 lat 6 miesięcy temu
Nie było powodów do obalania poprzedniego rządu, bo poprzedni rząd nie dyskutował z wyrokami TK stawiając siebie ponad nim. A rzeczą naturalną jest w sytuacji wątpliwości skierowanie danego aktu prawnego do TK. Opozycja zawsze miała takie prawo. Nie słyszałem jednak aby trąbili, że PO i PSL łamią konstytucję. To co dzieje się dziś ma zupełnie inny charakter i daje podstawy do tego aby zmienić władzę. Obawiam się, że niektórym, którzy czekali te 8 marzy się powrót do dawnego porządku prawnego. To już nie nastąpi. Będziemy jednak świadkami rychłego upadku władzy absolutnej PiS na rzecz poprawy poziomu politycznego, respektowania prawa i… Czytaj więcej »
Fair Play
Fair Play
3 lat 6 miesięcy temu

to co może być pozytywne obecnie to sama dyskusja nad systemem prawnym, której nikt nie tłumi (ponieważ jest demokracja) i tak jak Pan to ujął „poprzedni rząd nie dyskutował z wyrokami TK stawiając siebie ponad nim”; a w ramach poprzednich 8-lat odrzucono 42 propozycje zmian do ustawy o TK (propozycje opozycji) vide : relacje pana Mariusza Maxa Kolonko, pozdrawiam myślących logicznie

wojciech
wojciech
3 lat 6 miesięcy temu

Bardzo cenna inicjatywa. Wydaje mi się jednak, że samo zbieranie podpisów i próba przedkładania jest przedwczesna. Projekt powinien być dopracowany w szczegółach. Poza ty warto chyba wskazać autorów projektu oraz propozycję prac nad nim przed rozpoczęciem procedury zbierania podpisów i przedkładania.
Z poważaniem
Wojciech Kinasiewicz

Irek
Irek
3 lat 6 miesięcy temu

Proszę Was KOD-owiacy tylko nie idźcie w kierunku tworzenia partii. Niech to będzie ruch obywatelski. Tak długo jak się tylko da.

Wlodzimierz
Wlodzimierz
3 lat 6 miesięcy temu

Brawo!!!!

Krystyna Drewicz
Krystyna Drewicz
3 lat 6 miesięcy temu

Proszę o wyjaśnienie czemu Prezes i jego zastępca mają 6-letnią kadencję. Z kim to konsultowano?

Beata
Beata
3 lat 6 miesięcy temu

J.K. wykorzystał święta i zrobił co chciał.Łącznie z nim jest większość w sejmie i senacie.I Prezydent-Marionetka.Czy mamy świadomość ile osób chce i potrafi odebrać J.K. zakusy na dyktaturę?To MY płacimy za jego ochronę i bardzo komfortowe życie.To MY jesteśmy pracodawcą.RAZEM, zwolnimy J.K. i jego posłów.Takie mamy prawo.

Lucyna
Lucyna
3 lat 6 miesięcy temu

Świetnie :-) Tuż po świętach zaczynam zbieranie podpisów. Niestety nie będzie ich wiele, bo mieszkam w miasteczku pisowskim

Beata
Beata
3 lat 6 miesięcy temu

Sądzę, że jest więcej nie-miłośników PiS-u niż widać na oko – ludzie innych poglądów schodzą do podziemia, nie eksponują swoich rzeczywistych preferencji politycznych, bo wiadomo, nie można się w tych trudnych czasach narazić władcom Świata i okolic. Niemniej „Ducha nie gaście”. Jak nie my, to kto im przeszkodzi rozwalić wszystko? [Mów mi Danka. Od kiedy Premierem jest Szydło, moje imię mi zbrzydło..]

Beata
Beata
3 lat 6 miesięcy temu

I jeszcze jedno.Pokażmy swoje wsparcie dla posłów i senatorów, którzy realnie i heroicznie toczą ogromną walkę przeciwko zamachowi na TK i demokrację.Piszmy do nich.Wyrażajmy jakiekolwiek podziękowanie.

Beata
Beata
3 lat 6 miesięcy temu

Dobry pomysł. Walczyli dzielnie i rozumnie, no i w słusznej sprawie… [Mów mi Danka. Od kiedy Premierem jest Szydło, moje imię mi zbrzydło..]

Beata
Beata
3 lat 6 miesięcy temu

z imieniem mam tak samo, też mi zbrzydło…..oprócz Szydło jeszcze Kempa….MASAKRA!!!!!!!!

Jacek Arkuszewski
Jacek Arkuszewski
3 lat 6 miesięcy temu

Gdzie i jak można złożyć podpis?

Wojciech
Wojciech
3 lat 6 miesięcy temu
Uwazam, ze ten projekt,ktory ma na celu osiagniecie kompromisu, nie zalatwia sprawy ,daje PiSowi mozliwosc dalszego rzadzenia i lamania konstytucji i demokracji,tak naprawde potrzebne sa zmiany w Konstytucji,mam na mysli zapisy o odpowiedzialnosci karnej za lamanie konstytucji za zamach stanu,o rozwiazaniu Sejmu i usunieciu Prezydenta , a takze uzupelnienie Konstytucji o te kwestie ,ktore sa w ustawie oTK i usunieciu zapisow o regulacji ustawa o zasadach dzialania TK tak ,zeby uniemozliwic kolejnej wladzy manipulacji poprzez kolejne nowele o TK. Oczywiscie sam projekt uwazam za dobry pomysl i mysle, ze kompromis jest mozliwy, jest ogromna presja na PiS poprzez manifestacje ,a… Czytaj więcej »
Małgorzata
Małgorzata
3 lat 6 miesięcy temu

Jestem w KOD od początku , obserwuję wszystkie jego działania i czekam na każdą jego inicjatywę , żałuję że nie mogłam brać udziału w marszach….bo w moim rodzinnym mieście nikt tym się nie zajął,,,,i też mnie interesuje gdzie można złożyć podpis

wpDiscuz