Kiedy warto skorzystać z prawa do wcześniejszego wykupu obligacji?

Kiedy warto skorzystać z prawa do wcześniejszego wykupu obligacji?

Każdy przedsiębiorca, który planuje zakup jakiejś obligacji szuka zaufanych organów. Robią to, ponieważ zależy im na pewnym zysku i bezpiecznej inwestycji. Jednakże mogą nie wiedzieć, kiedy należy ubiegać się o wcześniejszy ich wykup. W niniejszym artykule będziemy pisać o obligacjach, a także podpowiemy, kiedy warto skorzystać z prawa do wcześniejszego wykupu obligacji.

Czy warto inwestować w obligacje korporacyjne?

Na początku rozważań na temat tego, czy warto inwestować w obligacje korporacyjne, przypomnijmy, czym tak właściwie one są. To papiery wartościowe, które są wydawane przez różne spółki – akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością lub komandytowo-akcyjne, poświadczające fakt o zadłużeniu firmy względem nabywców danych obligacji. Osoby, które planują wykupić obligację korporacyjną, muszą wiedzieć, że ich emisja, sprzedaż jak i wykup obwarowane są szeregiem przepisów prawnych. Obligacje korporacyjne mogą być korzystną opcją dla inwestorów, jednak warto pamiętać, że inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem – mniejszym lub większym. Bardzo ważnym pojęciem jest prawo wcześniejszego wykupu obligacji, które opisuje czasobligacji.pl. Polega ono na możliwości wykupienia przez przedsiębiorstwo obligacji po ustalonej cenie, ale przed terminem wykupu. Gdy prawo to przysługuje emitentowi obligacji nazywana jest callable, a gdy posiadaczowi – putable. Warto zainteresować się prawem do wcześniejszego wykupu, które przysługuje inwestorowi w przypadku korporacji, które działają w ryzykownym obszarze bądź realizują na dużą skalę projekty o niepewnym powodzeniu.

Kiedy warto skorzystać z prawa do wcześniejszego wykupu obligacji?

Wszystko zależy od rodzaju obligacji. Każda z nich posiada inna strukturę i w niektórych przypadkach warto korzystać z prawa do wcześniejszego ich wykupu. W jakich? Jeśli zostały naruszone ustanowione warunki emisji lub zmieniły się realia rynkowe oraz obligatariusz zauważył pogorszenie się sytuacji finansowej emitenta, to wtedy warto skorzystać z tego prawa. Niekiedy bywa tak, że emitenci korzystają z prawa do wcześniejszego wykupu obligacji wskutek szybkiego zakończenia projektu. W takiej sytuacji wypłaca on nabywcy obligacji premię, aby móc zrekompensować mu stratę przyszłych odsetek.

Jakie są inne rodzaje obligacji?

Oprócz przedstawionych powyżej obligacji korporacyjnych, można wymienić też takie, które są emitowane przez różne organy. Jakie? Istnieją też wspomniane obligacje skarbowe transmitowane przez Skarb Państwa i obligacje komunalne, których reprezentantem są samorządy terytorialne takie jak gminy, powiaty, województwa. Każde z nich może posiadać różny okres wykupu:

  • krótkoterminowe – do jednego roku,
  • średnioterminowe – od jednego roku do pięciu lat,
  • długoterminowe – powyżej pięciu lat.

Czy wykup obligacji skarbowych jest bezpieczny?

Obligacje skarbowe są takimi produktami finansowymi, które cieszą się wysoką popularnością wśród niektórych ludzi. Dlaczego? Ponieważ jest to najbezpieczniejsza forma oszczędzania pieniędzy, gdyż ich emitentem jest Skarb Państwa i w tym przypadku inwestor nie jest ograniczany przez różne spółki. Co je charakteryzuje, to przede wszystkim prostota, ponieważ wymagają tylko minimalnej wiedzy na temat finansowania. Dodatkowo wykupując tę obligację, jest możliwość wcześniejszego ich zakończenia, czyli możemy wybrać pieniądze kiedy chcemy (pod okiem Ministra Finansów).

CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )