Kolejne zwolnienie z ZUS na następne 3 miesiące

Kolejne zwolnienie z ZUS na następne 3 miesiące

Uchwalona nowelizacja tarczy antykryzysowej zapewnia przedłużenie zwolnienia ze składek ZUSowskich na dalsze 3 miesiące. Wydłużone zwolnienie obejmować korzyściami będzie znacznie więcej firm niż poprzednio zakładano.

Podstawowe zwolnienie z ZUS zostało wcześniej wprowadzone przepisami dotyczącymi tarczy antykryzysowej i obejmowało czas od marca do maja 2020 roku. Opłacanie składek ZUS zostało zwolnione dla wówczas wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą pod warunkiem opłacania składek dla innych osób. Natomiast osoby samozatrudnione, zwolnieniem zostały objęte, jeśli ich przychody nie przekraczały określonej kwoty (15681 zł).

Miesiącem ostatnim zwolnienia ze składek był maj. Składki na ZUS za czerwiec (płatność w lipcu) przedsiębiorcy musieli opłacić na dotychczasowych zasadach, według wcześniejszych, obowiązujących przed koronawirusem stawek.
Niestety z powodu nadal trudnej sytuacji w branżach, Ministerstwo Rozwoju zapowiedziało wprowadzenie dodatkowego zwolnienia ze składek ZUS dla firm, które najbardziej dotknęły skutki epidemii. Jednak, na więcej szczegółów nowego rozporządzenia trzeba było poczekać ponad miesiąc.

Pierwotne założenia, dotyczące dodatkowych zwolnień ze składek ZUS przewidywały zakwalifikowanie się przedsiębiorców działających jedynie w sześciu określonych branżach.

Ostatnia wersja ustawy, która została uchwalona przez Sejm przewiduje znaczne rozszerzenie zwolnienia. Trzy kolejne miesiące zwolnień przysługiwać będą prowadzącym działalności, które objęte są jedenastoma kodami PKD. Dlatego też skorzystają przedsiębiorcy działający w następujących branżach:

 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 79.11.A Działalność agentów turystycznych
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
 • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zwolnienie ze składek ZUSowskich dla wyżej wymienionych branż przysługiwać ma jednak tylko w przypadku, gdy odpowiedni kod PKD dotyczyć będzie przeważającej działalności danego przedsiębiorcy.
Uzyskanie następnego zwolnienia z ZUS nie będzie już uzależnione od wielkości przychodów przedsiębiorcy, tak jak miało to miejsce we wcześniejszym zwolnieniu.

Jednak nie oznacza to, że przedsiębiorcy z wymienionymi wyżej branżami otrzymają to zwolnienie automatycznie. Musi być bowiem spełniony inny warunek. Zwolnienie zyskają Ci przedsiębiorcy, którzy będą wykazywać, iż przychód osiągnięty w miesiącu pierwszym, za który wniosek jest składany, był niższy o co najmniej 80% w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu roku 2019.
Wraz z nowymi przepisami, zwolnieniem tym objęte zostaną zarówno składki na ubezpieczenie społeczne (składka rentowa ,emerytalna, chorobowa i wypadkowa), jak i ta na Fundusz Pracy czy również składka zdrowotna.
Nowe zwolnienie z ZUS obejmować ma okres trzech następnych miesięcy. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, okres ten nie będzie liczony jednak od lipca do września, tylko od czerwca do sierpnia 2020 roku. Dzięki temu zachowana zostanie półroczna ciągłość okresu zwolnienia. Uprawnione do wydłużonego zwolnienia osoby, pierwsze składki ZUS zapłacą dopiero w październiku 2020 roku.

Dodatkowo istotne, iż uchwalone przez Sejm przepisy przewidują, że składki już opłacone, zostaną prowadzącym działalność zwrócone. Dla przedsiębiorców, którzy już składki ZUS za czerwiec i lipiec zapłacili, złożenie wniosku o przedłużenie tego zwolnienia z ZUS oznaczać będzie zwrot zapłaconych kwot.
Ustawa przewiduje, iż wnioski o następne zwolnienie ze składek będzie można składać w terminie do 30 listopada 2020 roku.

CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (6 )