Rodzaje rękawic roboczych

Rodzaje rękawic roboczych

Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa pracownika leży po stronie pracodawcy. Patrząc z perspektywy przepisów prawa pracy, pracodawcy mają nie lada zadanie, aby sprostać wszystkim wymaganiom zawartym w Kodeksie Pracy, ustawach, rozporządzeniach czy dyrektywach.

Dyrektywa Europejska

Wiele zapisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy znajdziemy w dyrektywach europejskich. Dyrektywa Europejska – Środki Ochrony Indywidualnej 89/686/EWG zawiera zapisy, w których znajdziemy podział produktów ochrony indywidualnej na trzy kategorie. Są to kategorie bezpieczeństwa, które szacują poziom ryzyka grożącego osobie wykonującej pracę danego rodzaju.

Trzy kategorie ryzyka

Jak wspomnieliśmy we wcześniejszym akapicie, mamy trzy kategorie według których możemy skategoryzować ryzyko środków ochrony indywidualnej. Do środków ochrony indywidualnej zaliczamy między innymi rękawice ochronne. Jak nie trudno się domyślić kategorie rosną wraz z ryzykiem:

  • Kategoria I – dotyczy podstawowego zakresu ochrony
  • Kategoria II – dotyczy średniego zakresu ryzyka
  • Kategoria III – dotyczy wysokiego ryzyka

Kategoria I, czyli ochrona podstawowa

W wielu zakładach, w których ocena ryzyka zawodowego nie wykazała szczególnych zagrożeń względem pracownika najczęściej mamy do  czynienia ze środkami ochrony indywidualnej kategorii pierwszej. Dotyczy to również rękawic roboczych. Rękawice robocze należące do ej kategorii mają za zadanie przede wszystkim chronić powierzchniowe uszkodzenia naskórka. Chronią także przed temperaturą do pięćdziesięciu stopni Celsjusza a także przed wodą oraz środkami czyszczącymi. Sprawdzą się przy pracach związanych ze słabymi drganiami lub uderzeniami. Zaletą tej kategorii jest fakt, że nie wymagana jest certyfikacja artykułów do niej zaliczonych. Tego typu ochrona może być stosowana nie tylko w zakładach pracy, ale również w gospodarstwach domowych, na przykład podczas stosowania chemii czyszczącej. Rękawice robocze kategorii pierwszej możemy zakupić w profesjonalnych  sklepach oferujących asortyment BHP oraz w marketach budowlanych.

CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )