Jak przebiegają szkolenia pozwalające zdobyć uprawienia SEP?

Jak przebiegają szkolenia pozwalające zdobyć uprawienia SEP?

Jak przebiegają szkolenia pozwalające zdobyć uprawienia SEP?

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, w skrócie SEP, to organizacja nadająca uprawienia osobom zajmującym się obsługą i nadzorem urządzeń oraz sieci energetycznych, elektrycznych i gazowych. Aby zdobyć uprawienia SEP, trzeba odbyć kurs i zdać pozytywnie egzamin przed specjalną komisją. Dla wielu osób sprawdzanie wiedzy wiąże się z obawą, a nawet z lękiem, czy sprostają wymaganiom. Dlatego zarówno do kursu, jak i egzaminu należy przygotować się w odpowiedni sposób.

Różne miejsca do odbycia kursu

Pierwszym krokiem jest znalezienie miejsca, w którym można odbyć kurs. Szkolenia sepowskie są organizowane na terenie całego kraju i oferują je różne firmy. Zazwyczaj nie ma problemu, aby znaleźć kurs blisko swojego miejsca zamieszkania. Należy jednak zwrócić uwagę na wykładowców oraz zaplecze techniczne placówki organizującej szkolenie. Zajęcia mogą być przeprowadzone tradycyjnie, w przynajmniej kilkuosobowych grupach. Jest to ważne, bo od ilości uczestników zależy termin zajęć oraz koszt, jaki musimy ponieść.

Tematyka i zakres prowadzonych zajęć

Szkolenia sepowskie trwają od kilku do kilkudziesięciu godzin. Różnica wynika z zakresu poruszanych tematów oraz poziomu wiedzy uczestników. Podstawowy kurs może odbyć się już w ciągu 4-5 godzin, natomiast szkolenie dla osób niebędących elektrykami trwa do 30 godzin. Kursy prowadzone są w formie wykładu, który uzupełniony jest o prezentację multimedialną. Wykładowca porusza kwestie związane z użyciem instalacji elektrycznych, gazowych i ciepłowniczych. Jest to wiedza niezbędna do przyswojenia przez osoby, które chcą pracować przy obsłudze i konserwacji różnych urządzeń.

Nowoczesne szkolenia elektryczne

Szkolenia SEP mogą być organizowane również online. Jest to szczególnie ważne w okresie pandemii koronawirusa. Jedną z najciekawszych możliwości udostępnia GRUPA SILESIA Sp. z o.o. Firma inwestuje w nowoczesne technologie i innowacyjne metody szkolenia.  Z jej ofertą można zapoznać się, odwiedzając stronę https://sep-on-line.pl/. Najnowszym rozwiązaniem jest odbywanie szkolenia przez Internet z możliwością aktywnego uczestnictwa za pomocą odpowiedniego oprogramowania. Pozwala to na zadawanie pytań wykładowcom oraz rozwiązywanie problemów, które nasuwają się podczas zajęć.

Organizacja indywidualnych kursów

Warto dodać, że szkolenia elektryczne mogą być zorganizowane w dowolnym miejscu na terenie naszego kraju. Dobrym rozwiązaniem może być przeprowadzenie kursu w ramach jednego zakładu pracy. Jeśli pracodawca chce przeszkolić przynajmniej kilku pracowników, może to zrobić w komfortowych warunkach. Przy tej okazji cena szkolenia będzie niższa, co ma znaczenie niezależnie od tego, czy koszty ponoszone są przez pracowników, czy przedsiębiorstwo. W wielu przypadkach przygotowania do odbycia kursu warto rozpocząć od rozmowy z pracodawcą.

Wiedza i doświadczenie

Szkolenia elektryczne pozwalają nabyć wiedzę osobom rozpoczynającym swoją karierę zawodową, a dla starszych pracowników są doskonałą okazją do powtórzenia i ugruntowania wielu praktycznych zagadnień. Mogą one dotyczyć pierwszej pomocy lub obowiązujących przepisów. Egzamin SEP można zdać bezpośrednio do odbyciu kursu. Ma formę ustną i jego celem jest sprawdzenie, czy słuchacz przyswoił wszystkie informacje niezbędne do pracy w swoim zawodzie. Pytania mogą dotyczyć, na przykład, różnic pomiędzy prądem stałym i zmiennym lub obowiązkowego wyposażenia stanowiska pracy w zakładzie. Są to podstawowe wiadomości z zakres elektryki.

Egzamin uznawany w całej Europie

Wyniki poznajemy od razu po zakończeniu egzaminu. Kursant w terminie 14 dni powinien otrzymać świadectwo kwalifikacyjne, ale wiele firm wydaje je w dużo krótszym terminie, nawet w ciągu 24 godzin. Warto dodać, że dokumenty są ważne na terenie całej Unii Europejskiej. Świadectwo pozwala na zdobycie pracy w firmach należących do sektora energetycznego. Wiele przedsiębiorstw podczas rekrutacji wymaga pisemnego potwierdzania kwalifikacji, a zdany egzamin powiększa szansę na otrzymanie satysfakcjonującego zatrudnienia.

Uprawnienia elektryczne mogą być też ważnym elementem podczas pracy w dotychczasowych zakładzie pracy. Możemy uzyskać awans lub podwyższyć wynagrodzenie, na przykład, otrzymując większą premię uznaniową. Zdobycie uprawnień sepowskich może być więc dobrym rozwiązaniem dla osób wchodzących na rynek pracy bez wykształcenia kierunkowego.

CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )